Trang chủ Cầu Siêu Chân Linh

Cầu Siêu Chân Linh

NIỆM PHẬT VẠN CÂU SIÊU ĐỘ OAN GIA

NIỆM PHẬT VẠN CÂU SIÊU ĐỘ OAN GIA.

NIỆM PHẬT VẠN CÂU SIÊU ĐỘ OAN GIA. Ở thôn Lý, có một phụ nữ làm dâu trong một gia đình theo nghề nông, sớm trưa hai buổi, bà thường mang cơm ra đồng cho ...
03/02/2021
Địa tạng vương bồ tát

BỨC ẢNH CHO THẤY SỰ VĨ ĐẠI KHÔNG THỂ LƯỜNG CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

BỨC ẢNH CHO THẤY SỰ VĨ ĐẠI KHÔNG THỂ LƯỜNG CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Đây là bức ảnh được một Phật tử chụp lại trong một pháp đàn siêu độ vong linh ...
03/12/2020
Cầu siêu thai nhi chùa bồ đề

Thông báo đại lễ phát bồ đề tâm cầu siêu chân linh, thai nhi tại chùa bồ đề 2019

Thông Báo Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm – Cầu Siêu Chân Linh Thai Nhi Tại Chùa Bồ Đề 2019 Bồ Đề tâm có thể nói là tinh tủy của Phật Pháp, là tâm giác ngộ, ...
25/11/2020