Trang chủ Cầu Siêu

Cầu Siêu

Chùa bồ đề long biên hà nội

Sắm lễ văn khấn tại nhà khi cầu siêu cho thai nhi

SẮM LỄ, VĂN KHẤN TẠI NHÀ : CẦU SIÊU CHO THAI NHI: Các bạn biết khi một người mẹ phá thai, tức là đã gần như đoạn đi một cuộc sống mới theo lẽ tự ...
29/11/2020

Cách cầu siêu để vong linh trẻ siêu thoát nơi cực lạc

Cách cầu siêu để vong linh trẻ siêu thoát nơi cực lạc Khi vong linh đứa trẻ không siêu thoát, niềm oán hận không được giải trừ thì người còn sống không ...
29/11/2020
Cầu siêu thai nhi chùa bồ đề

Thông báo đại lễ phát bồ đề tâm cầu siêu chân linh, thai nhi tại chùa bồ đề 2019

Thông Báo Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm – Cầu Siêu Chân Linh Thai Nhi Tại Chùa Bồ Đề 2019 Bồ Đề tâm có thể nói là tinh tủy của Phật Pháp, là tâm giác ngộ, ...
25/11/2020