Trang chủ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Chùa bồ đề long biên

LỄ LẠY, TỤNG KINH

LỄ LẠY, TỤNG KINH Không nên đứng ở khoảng giữa trước bàn thờ mà lễ lạy, vì đó là chỗ của vị thủ tọa. Khi có người đang lạy, không đi ngang qua ...
03/02/2021
GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 1. Những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật, lo cho người sống và cả người đã mất. Truyền ...
03/02/2021
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Chùa Bồ Đề Long Biên

CÔNG ĐỨC HÀNH TRÌ KINH PHÁP HOA

CÔNG ĐỨC HÀNH TRÌ KINH PHÁP HOA Đức Phật bảo Thường Tinh Tấn Bồ tát “Nếu có người nào thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh, sẽ ...
17/11/2020