Trang chủ Âm áp tình thương cho các em nhỏ tại Chùa Bồ Đề 17-7-2013

Âm áp tình thương cho các em nhỏ tại Chùa Bồ Đề – nơi trú ngụ của những đứa trẻ chưa từng biết tên, biết mặt cha mẹ mình, những đứa trẻ được mẹ đưa đến chùa rồi không hề quay lại và cả những đứa trẻ bất hạnh không biết đến quê quán, nguồn gốc của mình… ( Ngày 17-7-2013 )

 

 

Tags: Trẻ em chùa bồ đề, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tết về với trẻ em cơ nhỡ chùa bồ đề, những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ em chùa bồ đề, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tết về với trẻ em cơ nhỡ chùa bồ đề, những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ em chùa bồ đề, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tết về với trẻ em cơ nhỡ chùa bồ đề, những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, chùa bồ đề, chùa bồ đề long biên hà nội Chùa Bồ đề ở đầu, Trẻ mồ côi chùa Bồ đề, Chùa Bồ đề Long Biên, Chùa nhận nuôi trẻ sơ sinh ở Hà Nội