Trang chủ Thông báo đại lễ phát bồ đề tâm cầu siêu chân linh, thai nhi tại chùa bồ đề 2019

Thông Báo Đại Lễ Phát Bồ Đề Tâm – Cầu Siêu Chân Linh

Thai Nhi Tại Chùa Bồ Đề 2019

Cầu siêu thai nhi chùa bồ đề

Bồ Đề tâm có thể nói là tinh tủy của Phật Pháp, là tâm giác ngộ, là cha đẻ của mọi công đức. Phát Bồ Đề tâm nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ giải thoát. Trên tinh thần đó 19/06 hàng năm cũng là ngày truyền thống phát Bồ Đề Tâm nguyện của toàn bộ chư Tăng Ni Phật tử chùa Bồ Đề Long Biên Hà Nội.

Nội Dung Của Đại Lễ:

* Sáng:
– 08h00: Sư Phụ Giảng Pháp
– 09h30: Lễ Phát Bồ Đề Tâm
– 11h00: Thọ trai

* Trưa:
– 12h30: Chỉ tĩnh ( nghỉ trưa)

* Chiều:
– 14h00: Thức chúng
– 15h00: Lễ Cầu Siêu Vong Linh Thai Nhi
– 17h00: Hoàn mãn.

Chùa Bồ Đề Long kính mời quý Phật tử và nhân dân thập phương cùng đến tham dự buổi lễ!

Buổi lễ sẽ được Phát trực tiếp trên các kênh:
– Fanpage: https://www.facebook.com/groups/chuabode
– Youtube: http://www.youtube.com/
– Website: https://chuabode.com.vn/

Theo dõi sự kiện để nhận thông báo tại: https://www.facebook.com/groups/chuabode

Vào ngày 21/07/2019 (tức ngày 19/06/Kỷ Hợi), thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, chùa Bồ Đề tổ chức cho nhân dân Phật tử tu tập sám hối tụng kinh và tuỳ tâm công đức, chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc lành, quy y, khai thị cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Gia đình tu tập theo hướng dẫn dưới đây và đến ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi thì về chùa đăng ký cầu siêu.

Bài 1: Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Ở Nhà, Trước Khi Về Chùa Bồ Đề Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi (Cúng Dường Tùy Tâm)

Bài 2 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Bồ Đề, Để Làm Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Thai Nhi Tại Nhà (Đối Với Trường Hợp Không Về Chùa Dự Lễ Cầu Siêu Được)

Chùa Bồ Đề
Trân Trọng Kính Báo.