Trang chủ Nhân ngày đại lễ Húy nhật Đức Đại lão Thòa Thượng

THƯ MỜI:  Nhân ngày đại lễ Húy nhật Đức Đại lão Thòa Thượng, đệ nhị Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

“Ơn giáo dưỡng một đờ nên tuệ mệnh
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó báo đền”
Thay mặt chư Tăng ni chốn tổ Bồ Đề, nhân đại lễ huýnh nhật cỗ Đệ nhị Pháp chủ Thượng Phổ Hạ Tuệ, môn đồ pháp quyến chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị Phật tử thập phương xa gần bớt chút thời gian đến dự lễ và thụ lộc cùng nhà chùa ạ!
( vì để mọi người đều được biết và có cơ hội tham gia lễ Phật tụng kinh, mọi người hoan hỷ chia xẻ giúp nhà chùa thư mời này đến tất cả mọi người. )
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chùa Bồ Đề chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị Phật tử thập phương xa gần bớt chút thời gian đến dự lễ và thụ lộc cùng nhà chùa ạ!

Thời gian: Vào hồi 8h00’

Thứ ba, ngày 14/02/2023 ( Tức ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão)
Thứ tư, ngày 15/02/2023 ( Tức ngày 25 tháng Giêng năm Quý Mão )

Địa chỉ: Chùa Bồ Đề, số 90, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội