Trang chủ THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 CHÙA BỒ ĐỀ

THƯ MỜI ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 CHÙA BỒ ĐỀ

(08/4/Nhâm Dần, nhằm ngày 08/05/2022)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

“Hương hoa ngát thành Ca Tỳ La Vệ

Lâm Tỳ Ni rực rỡ ánh hào quang

Trời đất rung – triều thần đảnh lễ

Bảy bước chân – Thái tử lộ sen vàng”

Thế là mùa Phật Đản một lần nữa lại trở về trong lòng người con Phật trên khắp hành tinh thân yêu này. Giờ đây, chúng con dường như đang được cộng hưởng niềm hỷ lạc đó, xin đốt nén tâm hương chí thành đảnh lễ kính dâng lên cúng dường ngày đản sanh của đức Từ Phụ. Thầm nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, chốn chốn bình yên, nhà nhà hạnh phúc.

Để cảm niệm thâm ân sâu dày của Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng sanh thị hiện cứu độ, hoằng khai chánh pháp, Chùa Bồ Đề chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, kính mời quý Phật tử hoan hỷ dành chút thời gian quý báu cùng về bổn tự chúng con/chúng tôi tham dự:

KÍNH MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA BỒ ĐỀ

(Chùa Bồ Đề, số 90, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY (08/4/Nhâm Dần, nhằm ngày 08/05/2022)

1: Niệm Phật Cầu Gia Bị

2: Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình lễ, tuyên bố lý do

3: Dâng hoa mừng Phật đản sinh

4: Tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

5: Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

6: Trao quà từ thiện

7: Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng

8: Cử hành nghi lễ cúng dàng đại lễ Phật Đản

+ Dâng hương

+ Nghi thức tụng niệm mừng phật đản

( tụng kinh chuyển pháp luân )

9: Cảm tạ ban tổ chức

10: Hồi hướng, bế mạc

Sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni và sự hiện diện của quý Phật tử là niềm hoan hỷ cho bổn tự chúng con trong tâm nguyện xưng dương và tán thán ân đức vô cùng tận của Đức Thế Tôn.

Rất hân hạnh được đón tiếp liệt chư vị.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA-HA-TÁT.

Chùa Bồ Đề

Trụ trì: TK. Thích Đàm Lan