THƯ MỜI

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa Quý Phật Tử!

Để tưởng nhớ công đức cao dày của chư vị Tổ Sư đã khai sáng ra chốn già lam,

trọn đời hy sinh cho lý tưởng đạo pháp dân tộc và cầu nguyện cho quốc thái dân an,

chúng sinh an lạc.

Chùa Bồ Đề trân trọng kính mời quý Phật tử cùng gia đình và bạn bè, bớt chút

thời gian vàng ngọc tới dự lễ và dùng cơm chay với nhà chùa.

Thời gian: Vào 8h00’ Chủ nhật, thứ hai ngày 15/11 và 16/11 năm 2020

( tức ngày mồng 1-2 tháng 10 năm Canh Tý )

Địa chỉ: Chùa Bồ Đề – Số 90 P. Phú Viên – P. Bồ Đề – Q. Long Biên, Hà Nội

Sự hiện diện của Quý Phật tử là niềm động viên khích lệ chúng tôi trên con đường hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

——————–

T.M BAN TỔ CHỨC

TRỤ TRÌ

 

 

Ni sư: Thích Đàm Lan

ẢNH TRẺ EM CHÙA BỒ ĐỀ