Lịch sử Chùa Bồ Đề

Lịch sử Chùa Bồ Đề Long Biên

Chùa Bồ Đề Long Biên Di Tích Lịch Sử

Chùa Bồ Đề nằm ở phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội (trước kia thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách bờ bắc cầu Chương Dương khoảng ...
24/04/2024

Giới thiệu di tích lịch sử – văn hóa: Chùa Bồ Đề

Giới thiệu di tích lịch sử – văn hóa: Chùa Bồ Đề Chùa Bồ Đề tọa lạc trên một bãi bồi ven sông Hồng ở ngoài đê bên bờ Bắc phía hạ lưu, gần ...
24/04/2024
Các phật tử tới chùa Bồ Đề làm lễ

Di tích Chùa Bồ Đề thăng trầm cùng lịch sử

Chùa được kiến tạo vào cuối đời nhà Trần (khoảng năm 1427) trên gò đất cao nên gọi là Núi Trời, nhờ vậy có tên chữ là Thiên Sơn. Đây cũng là nơi Lê ...
24/04/2024
4 tấm bia đá có niên đại: Hoằng Định thứ 15 (1614), Minh Mệnh thứ 19 (1838), Thành Thái thứ 17 (1905), Khải Định thứ 5 (1920)

Chùa Bồ Đề Long Biên – Di Tích Lịch Sử Lâu Đời

Chùa Bồ Đề là một ngôi cổ tự còn có tên là “Thiên Sơn Tự” tọa lạc trên một bãi bồi ven sông Hồng. Xung quanh chùa còn có rất nhiều di tích lịch sử ...
24/04/2024

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.