Trang chủ Những ngôi chùa tình thương này cứu vớt nhiều trẻ em cơ nhỡ

Hiện nay, có nhiều ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi ở Hà Nội. Những ngôi chùa tình thương này cứu vớt nhiều trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Cùng tìm hiểu thông tin về các ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi tại Hà Nội  qua bài viết này nhé.

 

 

 

Tags; Chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em chùa bồ đề, trẻ em mồ côi chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên hà nội, Chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em chùa bồ đề, trẻ em mồ côi chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên hà nội, Chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em chùa bồ đề, trẻ em mồ côi chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên hà nội, Chăm sóc trẻ em, nuôi dưỡng trẻ em, trẻ em chùa bồ đề, trẻ em mồ côi chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên hà nội,

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.