Trang chủ Trẻ em mồ côi chùa bồ đề được sư cô nuôi nhận

Trước đây, chùa Bồ Đề Long Biên cũng như bao ngôi chùa khác là nơi để các thầy, các sư tu hành. Từ khi các sư cô phát hiện ra một bé sơ sinh bị vứt bỏ trước cổng chùa. Từ đó, các sư cô thường nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa, bỏ rơi ở gần khu vực của chùa

 

 

 

 

Tags: Trẻ em mồ côi chùa bồ đề được sư cô nuôi nhận, sư cô nuôi nhận trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề, nuôi nhận trẻ em chùa bô đề, Trẻ em mồ côi chùa bồ đề được sư cô nuôi nhận, sư cô nuôi nhận trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề, nuôi nhận trẻ em chùa bô đề, Trẻ em mồ côi chùa bồ đề được sư cô nuôi nhận, sư cô nuôi nhận trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề, nuôi nhận trẻ em chùa bô đề, Trẻ em mồ côi chùa bồ đề được sư cô nuôi nhận, sư cô nuôi nhận trẻ em chùa bồ đề, trẻ em chùa bồ đề, nuôi nhận trẻ em chùa bô đề, trẻ em chùa bồ đề,

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.