Trang chủ Chùa Bồ Đề long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu 05 tháng 07 năm Giáp Thìn 

THIỆP MỜI

Thưa Quý Phật tử xa gần! Thưa Quý liệt vị!

“Ngày rằm tháng bảy mỗi năm

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền”

       Thưa Quý Phật tử! Mùa Vu Lan báo hiếu đã trở về với người con Phật, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục đối với cha mẹ quá cố cũng như hiện tiền. Theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên Chùa Bồ Đề long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu cầu siêu cho Cửu huyền thất Tổ, tứ sinh phụ mẫu, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, thai nhi uổng tử, thập nhị loại cô hồn siêu sinh cực lạc quốc.

Vào lúc:               8h00′, thứ năm, ngày mồng 05 tháng 07 năm Giáp Thìn                                                  (tức ngày 08/08/2024DL)

Địa điểm: Số 90, Phú Viên, phường Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

        Vậy nhà chùa kính mời Quý Phật tử bớt chút thời gian vàng ngọc tới tham dự buổi lễ và thụ lộc với nhà chùa.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh!

Thư mời tham dự Đại Lễ Vu Lan  Báo Hiếu Năm 2024

Thư mời tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2024

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.