Trang chủ Hoạt động tổ đình Bồ Đề

Hoạt động tổ đình Bồ Đề

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

Trang nghiêm Lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 tại Trường hạ Bồ Đề

Trang nghiêm Lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 tại Trường hạ Bồ Đề Thực hiện tinh thần thông tư của TW Giáo hội và công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN ...
07/06/2024

BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THEO QUAN ĐIỂM NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO

TRUYỆN “BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP THEO QUAN ĐIỂM NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO” ———————————- VỊ ...
05/06/2024
Lễ Phật Đản Chùa Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Đại Lễ Phật Đản ngày 14 tháng 5 năm 2024

Bảy đóa xen vàng nâng gót ngọc Ba nghìn thế giới đón Như Lai Kính thưa quý thiện tín! Chùa Bồ Đề trân trọng tổ chức đại lễ Phật đản dưới sự chứng ...
09/05/2024

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.