Trang chủ Chùa Bồ Đề Quận Long Biên – Mái ấm của trẻ mồ côi

Suốt 20 năm qua, chùa Bồ Đề đã trở thành mái nhà thân thương của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, từng có hoàn cảnh éo le, bất hạnh, giúp các em xây dựng cuộc đời. Các bé thật đáng yêu.

 

 

 

Tags: trẻ em chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên, hà nội, trẻ em chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên, hà nội, trẻ em chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên, hà nội, trẻ em chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên, hà nội, trẻ em chùa bồ đề long biên, chùa bồ đề long biên, hà nội,

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.