THƯ MỜI THAM DỰ LỄ GIỖ TỔ CHÙA BỒ ĐỀ

Chùa Bồ Đề trân trọng kính mời quý Phật tử cùng gia đình và bạn bè, bớt chút

thời gian vàng ngọc tới dự lễ và dùng cơm chay với nhà chùa.

Thời gian: Vào hồi 8h00’ thứ ba, thứ tư ngày 25/10 và 26/10 năm 2022

( tức ngày mồng 1-2 tháng 10 năm Nhâm Dần )

Địa chỉ: Chùa Bồ Đề, số 90, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội