Chùa Bồ Đề tên chữ là Thiên Sơn tự nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng

THƯ MỜI GIỖ TỔ

Chùa Bồ Đề trân trọng kính mời quý Phật tử cùng gia đình và bạn bè, bớt chút

thời gian vàng ngọc tới dự lễ và dùng cơm chay với nhà chùa.

Thời gian: Vào 8h00’ Chủ nhật, thứ hai ngày 15/11 và 16/11 năm 2020

( tức ngày mồng 1-2 tháng 10 năm Canh Tý )

Địa chỉ: Chùa Bồ Đề, số 90, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội