Trang chủ Thăm Mái Ấm Chùa Bồ Đề Long Biên Nơi Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Cơ Nhỡ

Thăm Mái Ấm Chùa Bồ Đề Long Biên Nơi Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Cơ Nhỡ

 

Cùng với chăm sóc cho những trẻ em mồ côi, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Chuà Bồ Đề Long Biên Hà Nội còn tổ chức các lớp bổ túc cho trẻ em. Hình ảnh các em nhỏ vui chơi thật là vui vẻ và đáng yêu.

 

Tags: trẻ em chùa bồ đề long biên hà nội, ni cô huệ đức chăm sóc khoảng 146 trẻ mồ côi, trong đó có 16 em tàn tật. Trại trẻ mồ côi ở Biên Hòa, Viện trẻ mồ côi cần người nhận nuôi, Nhận nuôi trẻ mồ côi có mất tiền không, Trại trẻ mồ côi ở Đồng Nai, Nhận nuôi trẻ mồ côi ở đâu, Xin con nuôi ở chùa nào, Trại trẻ mồ côi TPHCM.

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.