Trang chủ Trang nghiêm Lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 tại Trường hạ Bồ Đề

Trang nghiêm Lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 tại Trường hạ Bồ Đề

Thực hiện tinh thần thông tư của TW Giáo hội và công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, ngày 1 tháng 06, nhằm ngày 25 tháng 04 năm Giáp Thìn, tại Tổ đình chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), toàn thể Tăng Ni quận Long Biên và huyện Gia Lâm đã trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp an cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024.

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

An cư kiết hạ chùa bồ long biên hà nội để năm 2024

 

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.