Trang chủ Đại Lễ Phật Đản ngày 14 tháng 5 năm 2024
Bảy đóa xen vàng nâng gót ngọc
Ba nghìn thế giới đón Như Lai
Kính thưa quý thiện tín!
Chùa Bồ Đề trân trọng tổ chức đại lễ Phật đản dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.
Chương trình Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra vào lúc:
08 giờ 00′, Thứ ba, thứ tư ngày 14, 15 tháng 05 năm 2024
(Nhằm ngày 07, 08 tháng 04 năm Giáp Thìn)
Tại chùa Bồ Đề, số 90, Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Trân trọng kính mời Quý Phật tử cùng gia quyến dành thời gian về tham dự đông đủ để thành kính cử hành Đại lễ Phật đản PL 2568 cúng dàng lên Đức Từ Phụ.
Kính chúc Quý vị một mùa Phật Đản phúc trí nhị nghiêm, đạo tâm kiên cố.
Trân trọng kính mời!
Lễ Phật Đản Chùa Bồ Đề Long Biên Hà Nội

Lễ Phật Đản Chùa Bồ Đề Long Biên Hà Nội

 

Tags: phật đản sanh, ngày nào, ngày 8/4 lễ phật đản, lễ phật đản 2024 là ngày nào, Phật biểu lễ Phật đản, Ngày lễ Phật Đản 2024, Ngày Phật Đản là ngày bảo nhiều, Ngày lễ Phật đản ở Việt Nam, Ngày Phật đản, mừng lễ phật đản chùa bồ đề long biên hà nội, mừng lễ phật đản chùa bồ đề long biên, mừng lễ phật đản chùa bồ đề long biên hà nội, mừng lễ phật đản chùa bồ đề long biên,

Góc suy ngẫm

YOUTUBE

Ân lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.